Υπολογιστής σίγουρων στοιχημάτων στο διαδίκτυο

Αποδόσεις Με προμήθεια Στοίχημα Μετατροπή ισοτιμίας Δ Φ Κέρδος
Προσφέρω απόδοση
%
1 Υποχρέωση = 0
  Αυτός που αναλμβάνει το στοίχημα