Πολλαπλό φίλτρο

Στο σύστημά μας μπορείτε να δημιουργήσετε και να αποθηκεύσετε πολλά προσαρμοσμένα φίλτρα και να τα χρησιμοποιήσετε ένα προς ένα, ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Επιπλέον, είναι δυνατό να συνδυάσετε πολλά φίλτρα σε ένα πολυφίλτρο. Είναι ένα δυνατό εργαλείο για να κάνετε μια πιο σύνθετη αναζήτηση για Σίγουρα στοιχήματα, Ενδιάμεσα στοιχήματα και Στοιχήματα αξίας. Για παράδειγμα, στα Σίγουρα στοιχήματα επιθυμείτε να βλέπετε μόνο τα στοιχήματα ποδοσφαίρου για την εταιρεία στοιχημάτων 1 (ας υποθέσουμε ότι είναι η Pinnacle) και όλα τα αθλητικά στοιχήματα για τις υπόλοιπες εταιρείες στοιχημάτων. Για να το κάνετε, δημιουργήστε πρώτα ένα ξεχωριστό φίλτρο για την εταιρία στοιχημάτων 1, όπου θα είναι υποχρεωτικό και το ποδόσφαιρο θα είναι το μοναδικό άθλημα.

Αποθηκεύστε το.

| | |

Στη συνέχεια, μεταβείτε στο προεπιλεγμένο φίλτρο - "Σίγουρα στοιχήματα" στην περίπτωσή μας - και δημιουργήστε ένα άλλο φίλτρο για όλα τα αθλήματα + άλλες εταιρίες στοιχημάτων και αποθηκεύστε το επίσης. Ας το ονομάσουμε "Υπόλοιπο του ΒΜ".

Σημαντικό: Μια αλλαγή στη ρύθμιση του φίλτρου προκαλεί αλλαγή στο τρέχον επιλεγμένο φίλτρο. Κατά συνέπεια, για να επεξεργαστείτε ένα συγκεκριμένο φίλτρο πρέπει να το επιλέξετε στο αναπτυσσόμενο πεδίο Φίλτρο. Εάν έχετε επιλέξει πολλά φίλτρα, το φίλτρο που είναι ενεργό αυτή τη στιγμή θα εμφανίζεται με ένα απενεργοποιημένο πλαίσιο ελέγχου. Σημαίνει ότι αυτό το φίλτρο δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί.

| | |

Τώρα ας τα συνδυάσουμε. Στο πτυσσόμενο πλαίσιο Φίλτρο επιλέξτε την επιλογή Περισσότερα..., επιλέξτε τα απαιτούμενα φίλτρα ("Bookmaker 1" και " Υπόλοιπα του BM" στην περίπτωσή μας) και πατήστε Φίλτρο για να δείτε το αποτέλεσμα.

| | |

Επίσης, πατώντας το κουμπί Περισσότερα..., εμφανίζονται τα εικονίδια για να αποθηκεύσετε τις τρέχουσες ρυθμίσεις των φίλτρων σας και να επανεξετάσετε τα αποθηκευμένα φίλτρα . Η δεύτερη επιλογή επιτρέπει τη μετονομασία και τη διαγραφή όλων των διαθέσιμων φίλτρων.